کارنامه نتايج علمي آزمون سراسري سال 1390
 

جستجو بر اساس کارت اعتباري ثبت نام
* :شماره پرونده
 *  :رمز ورود
*  :شماره شناسنامه 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
* :شماره شناسنامه
13* :سال تولد
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
جستجو بر اساس شماره پرونده و کد رهگيري
*
:شماره پرونده
:شماره پرونده
 * :کد رهگيري
*  :شماره شناسنامه 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
توضيحات

 

 

© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved