نتايج تکميل ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص در آزمون سراسري سال 1395
توضيحات
 • براي مشاهده اعلان نتيجه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • نتايج تکميل ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص: دانشگاه فرهنگيان - دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - دانشگاه شهيد مطهري - دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) -دانشگاه علوم پزشکي تبريز - دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم اباد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي و مشخصات فردي
  *
  شماره داوطلبي:
  *
  نام خانوادگي:
   *
  نام:
   *
  شماره شناسنامه:
   *
  سال تولد:
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردي
  *
  شماره پرونده:
  *
  نام خانوادگي:
   *
  نام:
   *
  شماره شناسنامه:
   *
  سال تولد:
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved