نتايج رشته هاي داراي شرايط خاص در آزمون سراسري سال 1393
توضيحات
 • براي مشاهده اعلان نتيجه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • نتايج رشته هاي داراي شرايط خاص: شاهد تهران،رشته فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه شهيدمطهري،داروسازي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج) تهران،مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو،واحد بين المللي پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف تهران،غيرانتفاعي رفاه تهران،تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران و پرديس‌هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي و مشخصات فردي
  *   :شماره داوطلبي
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردي
  *   :شماره پرونده
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved