کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1394
توضيحات
 • براي مشاهده کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي و مشخصات فردي
  *
  :شماره داوطلبي
  *
  :نام خانوادگي
   *
  :نام
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردي
  *
  :شماره پرونده
  *
  :نام خانوادگي
   *
  :نام
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved