کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون نيمه متمرکز دکتري سال 1391
 
روش دوم: شماره داوطلبي و مشخصات فردي
:شماره داوطلبي* 
  :نام خانوادگي*
  :نام* 
  :شماره شناسنامه* 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##    
##    
##    
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ##  
##  ## 
##   ## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
روش اول شماره پرونده و مشخصات فردي
:شماره پرونده* 
  :نام خانوادگي*
  :نام* 
13 :سال تولد *
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##    
##    
##    
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ##  
##  ## 
##   ## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
توضيحات
جهت مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از دو روش روبرو استفاده كنيد
   
- در هنگام وارد كردن مشخصات، زبان كي‌برد سيستم خود را تغيير ندهيد (كي‌برد سيستم بر روي /En/ باشد.)
   
- درصورتيكه حروف نام شما جدا ازهم باشند (مانند علي‌رضا) براي نوشتن نام خود از space استفاده كنيد (يعني "علي رضا")
   
- جستجو بر اساس همه مشخصات انجام ميشود . به جاي حرف آ حرف ا را تايپ نماييد . کليد Caps lock بايد خاموش باشد. در صورتي که در نام يا نام خانوادگي شما حرف ئ مانند (مائده علائي) وجود دارد براي نوشتن ئ از کليد Shift+S (کليد Shift به همراه S) استفاده نماييد.
© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved