کارنامه شرکت در آزمون دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال1390(نوبت يازدهم)
توضيحات
  • از مرورگر Ie استفاده کنيد
  • براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
  • روش دوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي
    *
    :شماره پرونده
    :شماره پرونده
     *
    :نام خانوادگي
     *
    :نام
    *
    :شماره شناسنامه
    *
    :سال تولد
     *
    كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
     
    روش اول : جستجو بر اساس شماره داوطلبي و شماره شناسنامه
     *
    :شماره داوطلبي
    *
    :شماره شناسنامه
     *
    كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
     

    تصويركد امنيتي
    © 2012 Sanjesh Organization, All Right Reserved