کارنامه شرکت در آزمون دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال1390(نوبت يازدهم)
توضيحات
 • از مرورگر Ie استفاده کنيد
 • براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :نام خانوادگي
   *
  :نام
  *
  :شماره شناسنامه
  *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس شماره داوطلبي و شماره شناسنامه
   *
  :شماره داوطلبي
  *
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   

  تصويركد امنيتي
  © 2012 Sanjesh Organization, All Right Reserved